Софтуера като мотика

Кратък компютърен речник с пояснения. Чайник – начинаещ потребител, ненастъпил още мотиката и затова е уверен, че мотики не съществуват. Леймър – потребител, редовно настъпващ мотиките, но продължаващ да вярва, …